Het bestuur van Hengelbelangen IJzervallei VZW meldt met spijt in het hart
dat vanaf heden de VZW gestopt en ontbonden is.MAAR de vereniging HBI blijft bestaan.

Met een vernieuwde ploeg vrijwilligers willen we ons blijven inzetten om dezelfde
waarden en doelen te bewerkstelligen zoals de originele oprichters hadden
bedoeld.
hbi2-250x250

Klik hier en Kom Binnen